Wolfgang Blanke
 
Wolfgang Blanke
Wolfgang Blanke
"Strandleben"
2011, Emulsion auf Nessel, 150 x 115 cm